Velkommen til Rørup kirkes hjemmeside

Varme og lys Rørup kirke vinteren 2022-2023


Grundet de høje olie- og elpriser, samt rettidigt omhu, har Rørup menighedsråd besluttet at temperaturen i kirken fremadrettet bliver 18 grader når kirken er i brug til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt 8 grader når kirken ikke er i brug. Ligeledes vil kirken ikke være oplyst om aftenen i december måned, som ellers i mange år har været en hyggelig juletradition.

Telefonnummer til sognet:


64 43 16 43


Herfra kan man blive stillet om til præsten, graverne elle kirkekontoret

Hør salmemelodier på:  http://www.dendanskesalmebogonline.dk.

Webmaster: Rørup menighedsråd 2020 - 2024.

NB. Al gengivelse at hjemmesidens indhold må kun ske efter forudgående aftale med webmaster