Personale ved Rørup kirke

Sognepræst

Rikke Steen Knudsen

Adresse: Kirkegade 5A, 5560 Aarup

Tlf. 64 43 16 43

Sognepræst

John Vestergaard

Email: jvn@km.dk

Tlf. 64 45 10 33

Adresse: Chr. Richardtsvej 25, Ørsted, 5620 Glamsbjerg

Graver

Ann-Line Krag Kjer

Adresse: Gelstedvej 34, Rørup, 5560 Aarup

Tlf. 30 53 34 74

Organist

Elisabeth Koch

Adresse: Blommehaven 21, 5560 Aarup

Tlf. 24 83 58 48

Kirkesanger/Kordegn

Kuno Ringer

Adresse: Kirkegade 5A, 5560 Aarup

Email: kuri@km.dk

Tlf. 29 47 18 07