Hvad gør jeg ved....

Fødsel:

Man kan anmelde e tbarns fødsel ved at indtaste de nødvendige oplysninger på hjemmesiden www.borger.dk og derefter underskrive dem med deres digitale signatur.

Fristen for fødselsanmeldelsen er 14 dage, - både for den traditionelle og for den digitale anmeldelse. Derudover behøver man ikke længereat vedlægge moderens dåbsattest.

En fødselsanmeldelse kan klares digitalt både i de situationer, hvor mor og far er gift, og når det ikke er tilfældet. For ugifte par er det muligt at indgive en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring, som betyder, at man får fælles forældremyndighed til barnet.

Når den digitale signatur anvendes, er blanketten til fødselsanmeldelsen allerede udfyldt med de oplysninger, der findes i personregistret (CPR).

Dåb:

Forældrene henvender sig  personligt eller telefonisk til præsten eller til kirkekontoret. Der aftales en dato for dåb i kirken. Ligeledes aftales tidspunkt for dåbssamtale, hvor præsten og dåbsforældrene aftaler nærmere angående dåben og hvor præsten modtager navne og adresser på faddere til brug for indføring i kirkebogen.


Det er normalt at dåbsbarnet har mellem 3-5 faddere.

Navngivning:


Senest 6 måneder efter barnets fødsel skal det navngives, hvis det endnu ikke har fået navn. Navngivning foretages ved personlighenvendelse til kirkekontoret eller ved digital henvendelse via www.borger.dkNavneændring:


En navneændring kosterkr. 513,-, som betales enten på www.borger.dk eller i banken/på posthuset.

Blanketter til brug ved navneændringen, samt betalingsvejledningfindes ligeledes påovennævnte hjemmeside.

Navneændringsblanketten udfyldes, samt betales INDEN den afleveres på kirkekontoret eller sendes digitalt.Bemærk at navneændring ved vielse, samt for børn under 18 år er gratis!

Vielse/velsignelse:

Anmodning om vielse eller kirkelig velsignelse skal ske til præsten eller til kirkekontoret, hvor der aftales dato og tidspunkt for vielsen/velsignelsen. Herefter sørger brudeparret i god til at fremskaffe en prøvelsesattest hos kommunen. Denne attest afleveres til præsten ved vielsessamtalen forud for vielsen sammen med navne og adresser på forlover og vidne. 


Såfremt der ønskes navneændring i forbindelse med vielsen udfyldes navneændringsblanket, som findes på www.borger.dk. Disse udfyldes og afleveres på kirkekontoret.

Dødsfald:

Når et dødsfald indtræder, kontaktes præsten for dato og tidspunkt for begravelsen. Præsten kommer ud til de pårørende til en samtale, hvor også den kirkelige handling gennemgås og salmer vælges.

Sjælesorg/samtale:

Det er altid muligt at få en sjælesørgerisk samtale med præsten, som træffes på telefon 6443 1643.