Gudstjenestens gang i Rørup kirke

 Højmessen 
 

 • Præludium
 • (K) Indgangsbøn
 • 1. Salme
 • (P) ”Herren være med jer”
 • (M)”og Herren være med dig”
 • (P)Kollekt bøn
 • (M)Amen
 • (P) Gammeltestamentlig læsning
 • 2. Salme
 • (P) Nytestamentlig læsning
 • (P+M) Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og al hans væsen.
   
             Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens Skaber.

                  Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under 
                  Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, 
                  siddende ved Gud Faders den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

                  Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

 • (P+M synger)  3 X Amen
 • 3. Salme
 • (P) Prædiken, Lovprisning, Kirkebøn, Apostolisk velsignelse
 • 4. Salme
 • (P) ”Hellig, Hellig, Hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var, og som er, og som kommer
 • (M) ”Hosianna i det højeste”
 • (P) ”Velsignet være han som kommer, i Herrens navn”
 • (M) ”Hosianna i det højeste”
 • (P+M synger)

          ”Oh, du Guds lam
            Med korsets skam,
            Du bar al verdens synder,
            Derfra al trøst begynder;
           Miskundelig, forbarm du dig 
 

 • (P) Bøn
 • (M) Amen
 • (P+M)  Fadervor, du som er i himlene
               Helliget vorde dit navn,
               Komme dit rige,
               Ske din vilje som i himlen,
               Således også på jorden.
               Giv os i dag vort daglige brød
               Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
               Og led os ikke ind i fristelse,
               Men fri os det onde.
               Thi dit er riget og magten og æren i evighed
  (P+M) Amen
 • (P) Indstiftelsesordene
 • Nadver
 • (P) Bortsendelsesord
 • Nadversalme 474
 • (P) Kollektbøn
 • (M) Amen
 • (P) Velsignelse
 • (M) 3 X Amen
 • 6. Salme
 • Udgangsbøn
 • Postludium

 (P): Præst
(M): Menighed
(K): Kirkesanger