Rørup menighedsråd

Formand/Sekretær/Sognepræst:

Rikke Steen Knudsen
Kirkegade 5A
5560  Aarup
Tlf. 6443 1643
Mail: 
rsk@km.dk

Næstformand:

Lis-Elna Hvidt
Gelstedvej 27
5560 Aarup 

Kirkeværge:

Elo Skovhus Christensen
Tværvej 1
5560 Aarup
Mobil: 2441 9328
Mail: eloskovhus@live.dk

Kasserer:

Annelise Hauge Madsen
Kastanievej 7
5560  Aarup
Tlf.: 2286 8654
Mail: madserup@madsen.mail.dk

Kontaktperson:

Lotte Næsted
Gl.Etterup 8
Etterup
5560 Aarup
Tlf.: 61 11 30 34
Mail: lotte.naested@gmail.com

Medlem:

Thorben Jørgensen

Gl.Etterup 8
Etterup
5560Aarup
Tlf.:20 88 31 61

Regskabsfører: 

Niels Vestergaard 

Bygningssagkyndig:

Poul Edvard

Underskriftsberettigede: 

Annelise Hauge Madsen og Rikke Knudsen

Udvalg:

Aktivitetsudvalg:

Alle medlemmer

Kirkegårdsudvalg:

Alle medlemmer

Præstegårdsudvalg:

Lis-Elna Hvidt
Thorben Jørgensen


Valgbestyrelse:

Annelise Hauge Madsen, formand 

Lis-Elna Hvidt
Thorben Jørgensen

Kommunikationsudvalg:

Lotte Næsted

Rikke Knudsen