Minikonfirmander

Hvert efterår afholdes der et minikonfirmand-forløb for 3. klasser.


Minikonfirmand er en slags indledende konfirmationsforberedelse og formålet er at give børnene kendskab til den kristne børnelærdom og gøre dem fortrolige med kirken. Undervisningen styrker samtidig grundlaget for den almindelige konfirmationsforberedelse.


Alle er velkommen
Alle elever i 3. klasse er velkommen - også børn fra sognene omkring Aarup og Rørup. Det er ikke et krav, at man er døbt! Det er heller ikke et krav, at man har deltaget i minikonfirmand for senere at deltage i konfirmationsforberedelsen i 7. klasse i de respektive sognes konfirmandundervisning.


Lær kristendommen at kende
Undervisningsforløbet har overskriften ”Lær kristendommen at kende”, og gennem bibelfortælling, Fadervor, sange, salmer og lege giver vi børnene et indblik i kirken og dens ritualer.

Vi kommer også ind på de store spørgsmål om livet, som børn i den alder også interesserer sig for.